آلودگی هوا

یادش بخیر.. وقتی بچه مدرسه ای بودیم زمستونا برای بارش برف تعطیل میشدیم. چه ذوقی هم میکردیم.. از صبح تا شب میرفتیم برف بازی و آدم برفی می ساختیم.

الان چرا مدرسه ای ها تعطیل میشن به دلیل پدیده وارونگی و آلودگی هوا که اگه از خونه بیان بیرون دور از جون همشون همه این ذرات معلق میره تو ریه هاشون و .... نگران

منتها مشکل اینجا ایجاد میشه که تعطیل میشن.. مردم یادشون میفته کلی کار عقب افتاده دارن و میان بیرون دنبال کاراشون.نتیجه اینکه به جای اینکه خلوت بشه شلوغتر از قبل میشه.

ما هم که تکلیفمون معلومه.. هیچ جوری کارمون دولتی نیست و هیچ جوری هم به دولت وصل نیستیم.. درنتیجه مجبوریم که تو این آلودگی بریم وسط شهر سر کار و شب با سوزش چشم و سر درد برگردیم خونه.

واقعا نمیدونم داریم سر خودمون چه بلایی میاریم. خیلی راحت تو این آلودگی که با چشم دیده میشه بدون ماسک میایم تو خیابون...فکر کنم در آینده نه چندان دور با مریضی هایی که به این واسطه ایجاد میشه، جواب بگیرم!!!!

/ 1 نظر / 18 بازدید