گرانی!!!

خسته شدیم از این همه گرانی

خسته شدیم از اینکه هر روز باید قیمت اجناس را بپرسیم!!!!

خسته شدیم از اینکه هر روز که میگذره، با یک مقدار پول ثابت اجناس کمتری میتونیم بخریم!!!

خسته شدیم از اینکه به شدت دو دو تا چهار تا باید بکنیم که پول را چه جوری خرج کنیم!!

و پیش بینی می کنم که به روز بدتر از این هم میفتیم!!!! این روز خوبمونه!!!

/ 1 نظر / 17 بازدید
نگار

اینه مملکت ِ گل و بلبل ِ ما .. جالبیش اینه که هنوزم مثله سال قبل تورم همون 11% اما هر جنس قیمتش بیش از 2 برابر شده!! شاد باشی .. و عاشق .